Základná škola Fričkovce

Vítame Vás na stránkach našej školy!

   Naša  Základná škola vo Fričkovciach, okres Bardejov, kraj Prešovský je  súčasťou regiónu Horného Šariša so storočnou históriou. Z kroniky a nápisu na kameni budovy školy sa dozvedáme, že bola postavená v roku 1903.  Základná škola bez právnej subjektivity so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce Fričkovce. Sme neplnoorganizovaná ZŠ žiakov 1.-4. roč. súčasne organizovaná spojením ročníkov v dvoch triedach. Súčasťou školy je ŠKD a ŠJ pri MŠ vo Fričkovciach. Škola ponúka aj záujmové vzdelávanie formou krúžkov a zapája sa do kultúrnych, športových, environmentálnych a iných aktivít obce i širšieho okolia.

 

   Škola sa nachádza približne v strede dediny na ulici Hlavnej, na druhej strane tečie Fričkovský potok.  Leží v Bartošovskej kotline pod nádherným čistým a zalesneným  pohorím Čerhov s využiteľnosťou množstva turistických chodníčkov do okolitej panorámy blízkych lúk a lesa a jednoznačne najprirodzenejšieho  prostredia pre zdravý telesný a psychický vývin žiakov i celého okolia v dnešnej modernej dobe.

    Do školy sme ochotní  prijať všetkých žiakov, ktorí sa na ňu prihlásia. Snažíme sa im  vytvoriť  podmienky podľa ich individuálnych potrieb. Chceme tým vytvárať bezbariérovú, prirodzenú a humánnu komunitu žiakov a všetkých klientov.

    V dnešnej dobe je základné vzdelanie základom pre ďalší osobnostný rast a rozvoj.  Ponúkame kvalitné a časom overené služby v oblasti vzdelávania. Máme pekné a moderne vybavené  učebne. Kvalitné vzdelávanie je základom Vašej kariéry.

 

Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať dobrých, vzdelaných a zdravých ľudí, ktorí sa uplatnia v praktickom živote!

 

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný (19)
83%

Nie, potrebuje doladiť (4)
17%

Celkový počet hlasov: 23

Aktuality

V tejto rubrike nie sú žiadne články.